Get Adobe Flash player
Bureau van Ora

Correspondentie adres: Postbus 170
4700 AD Roosendaal

Vestigingsadres:
Boulevard 27
4701 EN Roosendaal

Contactpersoon:
Mevr. Paciencia
Tel: 0687310205

Bewind en Budgetbeheer

Onze diensten op gebied van financieel beheer:

– Budgetbeheer
– Bewindvoering

Wat is bewindvoering en wat is budgetbeheer?

De kantonrechter beslist of  cliënt een beschermingsbewindvoerder nodig heeft. Dit gebeurt als een cliënt wegens medische of sociale redenen niet meer in staat is om zijn/haar financiële belangen te behartigen. De kantonrechter beoordeelt ook of een cliënt weer in staat is zijn/haar eigen financiële belangen te behartigen. De kantonrechter stelt een bescherming bewindvoerder aan en ziet toe op het beheer van de gelden, daartoe dient de bewindvoerder jaarlijks een opgave van inkomsten en uitgaven van de cliënt aan de kantonrechter te overleggen. Bij Budgetbeheer is het een persoonlijke keuze van de cliënt om het beheer van zijn/haar geld en goederen over te dragen aan ons. De cliënt gaat een contract met ons aan als Budgetbeheerder en draagt via een machtiging de verantwoordelijkheid over zijn/haar inkomen en vermogen aan ons over. De cliënt kan dit contract op ieder moment beëindigen en de machtiging weer intrekken. Hier komt dus geen kantonrechter aan te pas.

Een unieke samenwerking:

Voor budgetbeheer of Inkomen beheer bent u bij ons aan het juiste adres. Ons bureau biedt geen Bescherming Bewindvoering aan, daarvoor werken wij samen met kantoor  Anders Belicht Bewindvoering (http://www.andersbelicht.org/) mocht u bewindvoering nodig hebben of wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn. In overleg zullen wij voor u als maatschappelijk mentor aantreden, met als doel  te zorgen voor persoonlijk contact middels huis of kantoor bezoeken, wij gaan mee op afspraken indien noodzakelijk, wij fungeren als aanspreekpunt of tussenpersoon tussen u en uw bewindvoerder voor een goede en sterke communicatie en wij bewaken het proces/traject  bijvoorbeeld om te voorkomen dat je uit de WSNP wordt gezet.
Na afloop van de bewindvoering blijven wij u nog even bijstaan zodat de overgang goed plaatsvindt. Uiteindelijk willen wij mensen die bagage meegeven dat ze op eigen benen kunnen staan en niet weer terug vallen in de oude situatie tijdens en na onze begeleiding.

Ervaring heeft aangetoond dat deze twee vormen van hulp- en dienstverlening niet los van elkaar moeten worden aangeboden omdat zij verschillende taakvelden hebben die elkaar aanvullen. De taak van de budgetbeheerder of bewindvoerder, is het financiële plaatje weer goed op orde te brengen maar hij is geen hulpverlener. De cliënt moet  zelf  zorg dragen dat de overige zaken op orde komen en blijven. Juist daar gaat het vaak mis wanneer er geen begeleiding is. Omdat wij het risico dat het eventueel mis zou kunnen lopen niet willen nemen, adviseren wij cliënten deze combinatie aan te nemen.

Voor wie:

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen financiën te regelen, dat kan velerlei oorzaken hebben. De persoon is de Nederlandse taal niet machtig, ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen voor het beheer van de financiële zaken. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen hun financiën door iemand anders te laten beheren omdat ze het rustgevend vinden. Soms neemt een familielid de taak op zich om te helpen bij de financiële zaken maar er is niet altijd familie om deze taak uit te voeren en vaak is het ook niet wenselijk omdat het kan leiden tot grote onenigheid tussen familieleden onderling. Het inschakelen van professionele hulp biedt dan dikwijls een betere oplossing.