Get Adobe Flash player
Hulpverlening Monde

Correspondentie adres Boulevard 27
4701 EN Roosendaal

Vestigingsadres
Boulevard 27
4701 EN Roosendaal

Contactpersonen
Mevr. Paciencia
Tel: 0634985458

Mevr. Oort
Tel: 0617376453

KvK-nummer: 57232431

Dienstverlening

Onze diensten op gebied van financieel beheer:

– Inkomensbeheer
– Maatschappelijk mentor (de maat mentor)


Wat is bewind voering en wat is inkomensbeheer?

Beschermingsbewind en inkomensbeheer komen qua werk met elkaar overeen. Er is echter één zeer belangrijk verschil, de kantonrechter beslist of een cliënt beschermingsbewind nodig heeft. Dit gebeurt als een cliënt wegens medische of sociale redenen niet meer in staat is om zijn/haar financiële belangen te behartigen. De kantonrechter beoordeelt ook of een cliënt weer in staat is zijn/haar eigen financiële belangen te behartigen. De kantonrechter stelt een bewindvoerder aan en ziet toe op het beheer van de gelden, daartoe dient de bewindvoerder jaarlijks een opgave van inkomsten en uitgaven van de cliënt aan de kantonrechter te overleggen.

Bij inkomensbeheer is het een persoonlijke keuze van de cliënt om het beheer van zijn/haar geld en goederen over te dragen aan ons. De cliënt gaat een contract aan met ons aan als Inkomensbeheerder en draagt via een machtiging de verantwoordelijkheid over zijn/haar inkomen en vermogen aan ons over. De cliënt kan dit contract op ieder moment beëindigen en de machtiging weer intrekken. Hier komt dus geen kantonrechter aan te pas.

Een unieke service:

Als uw inkomensbeheerder bieden wij u de mogelijkheid om een mentor toegewezen te krijgen. Het betreft hier om een maatschappelijk mentor, afgekort de maat mentor genoemd. Deze vorm van hulpverlening service spitst zich toe op begeleiding op het persoonlijke vlak en op administratieve terrein.

De maat mentor heeft als doel de belangen van de cliënt te behartigen, te zorgen voor persoonlijk contact, te fungeren als aanspreekpunt of tussenpersoon tussen cliënt en inkomenbeheerder/bewindvoerder. Tevens zorgt de maat mentor voor een goede en sterke communicatie en bewaakt het proces/trajecten bijvoorbeeld om te voorkomen dat je uit de WSNP wordt gegooid. Na afloop van uw inkomensbeheer blijft de maat mentor cliënt nog even volgen en bijstaan zodat de overgang goed plaatsvindt en om problemen te voorkomen. Uiteindelijk willen wij mensen die bagage meegeven dat ze op eigen benen kunnen staan en niet weer terug vallen in de oude situatie tijdens en na onze begeleiding.

Ervaring heeft aangetoond dat deze twee vormen van hulp- en dienstverlening niet los van elkaar moeten worden aangeboden omdat zij verschillende taakvelden hebben die elkaar aanvullen.
De taak van de inkomenbeheerder is het financiële plaatje weer goed op orde te brengen maar hij is geen hulpverlener. De cliënt moet er dan zelf voor zorgen de overige zaken op orde te krijgen en te houden en juist daar gaat het mis wanneer er geen begeleiding is. Omdat wij het risico dat het eventueel mis zou kunnen lopen niet willen nemen, adviseren wij clienten de combinatie inkomensbeheer en maat mentor als standaardpakket te nemen.  Ook kunt u uw maat mentor behouden na het verloop van inkomensbeheer, als u dat wenst.

Voor wie:

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen financiën te regelen, dat kan velerlei oorzaken hebben. De persoon is de Nederlandse taal niet machtig, ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen voor het beheer van de financiële zaken. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen hun financiën door iemand anders te laten beheren omdat ze het rustgevend vinden.

Soms neemt een familielid de taak op zich om te helpen bij de financiële zaken maar er is niet altijd familie om deze taak uit te voeren en vaak is het ook niet wenselijk omdat het kan leiden tot grote onenigheid tussen familieleden onderling. Het inschakelen van professionele hulp biedt dan dikwijls een betere oplossing.